• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4013 Ph 104 T
    Nhan đề: Đảm bảo chất lượng / Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Như Mai

DDC 658.4013
Tác giả CN Phạm Ngọc Tuấn
Nhan đề Đảm bảo chất lượng / Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Như Mai
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Tổng hợp Tp. HCM, 2010
Mô tả vật lý 400 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Sản phẩm - chất lượng
Môn học Đảm bảo chất lượng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Như Mai
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000021628-30
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000026479-90
000 00000nam a2200000 4500
00123993
00211
004BCC6E3FD-2066-4664-949A-61A738036FA8
005201703090923
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20170309092408|boanhntk|c20160121091226|dngavt|y20111101|zluuyen
082 |a658.4013|bPh 104 T
100 |aPhạm Ngọc Tuấn
245 |aĐảm bảo chất lượng / |cPhạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Như Mai
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aTp. HCM : |bTổng hợp Tp. HCM, |c2010
300 |a400 tr. ; |c24 cm
650 |aSản phẩm - chất lượng
690|aĐảm bảo chất lượng
700 |aNguyễn Như Mai
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000021628-30
852|bKho mượn|j(12): 3000026479-90
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/dambaochatluong_phamngoctuan/0page0001thumbimage.jpg
890|a15|b77|c1|d1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000026490 Kho mượn 658.4013 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 15
2 3000026489 Kho mượn 658.4013 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 14
3 3000026488 Kho mượn 658.4013 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 13
4 3000026486 Kho mượn 658.4013 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 11
5 3000026485 Kho mượn 658.4013 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 10
6 3000026484 Kho mượn 658.4013 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 9
7 3000026483 Kho mượn 658.4013 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 8
8 3000026482 Kho mượn 658.4013 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 7
9 3000026481 Kho mượn 658.4013 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 6
10 3000026480 Kho mượn 658.4013 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 5
Nhận xét