Sách tiếng Việt
519.55 Ng 527 D
Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính :
DDC 519.55
Tác giả CN Nguyễn Quang Dong
Nhan đề Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quang Dong
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2010
Mô tả vật lý 259 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang tài liệu ghi: Khoa Toán kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
Thuật ngữ chủ đề Toán tài chính
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000021284-6
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000025238-49
000 00000nam a2200000 4500
00123867
00211
004C8A23650-913E-43BB-96B4-CD6C88B51B86
005201612220831
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20161222083115|boanhntk|c20161222081834|doanhntk|y20111014|zluuyen
082 |a519.55|bNg 527 D
100 |aNguyễn Quang Dong
245 |aPhân tích chuỗi thời gian trong tài chính : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Quang Dong
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2010
300 |a259 tr. ; |c24 cm
500 |aĐầu trang tài liệu ghi: Khoa Toán kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
650 |aToán tài chính
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000021284-6
852|bKho mượn|j(12): 3000025238-49
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/510_toanhoc/phantichchuoithoigiantrongtc_nguyenquangdong/0page0001thumbimage.jpg
890|a15|b4|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000025249 Kho mượn 519.55 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 15
2 3000025248 Kho mượn 519.55 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 14
3 3000025247 Kho mượn 519.55 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 13
4 3000025246 Kho mượn 519.55 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 12
5 3000025245 Kho mượn 519.55 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 11
6 3000025244 Kho mượn 519.55 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 10
7 3000025243 Kho mượn 519.55 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 9
8 3000025242 Kho mượn 519.55 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 8
9 3000025241 Kho mượn 519.55 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 7
10 3000025240 Kho mượn 519.55 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét