Sách tiếng Việt
620.105 Ng 527 H
Sổ tay cơ kỹ thuật /
DDC 620.105
Tác giả CN Nguyễn Văn Huyền
Nhan đề Sổ tay cơ kỹ thuật / Nguyễn Văn Huyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2010
Mô tả vật lý 260 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Cơ kỹ thuật
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000021107-9
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000024773-84
000 00000nam a2200000 4500
00123852
00211
0045FE5CC41-B1B2-4888-85F5-42BAE8BA4F54
005201505130947
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20150513094731|bhientrang|c20111220|dvanpth|y20111013|zluuyen
082 |a620.105|bNg 527 H
100 |aNguyễn Văn Huyền
245 |aSổ tay cơ kỹ thuật / |cNguyễn Văn Huyền
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2010
300 |a260 tr. ; |c27 cm
650 |aCơ kỹ thuật
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000021107-9
852|bKho mượn|j(12): 3000024773-84
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/sotaycokythuat_nguyenvanhuyen/0biathumbimage.jpg
890|a15|b20|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000024784 Kho mượn 620.105 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 15
2 3000024783 Kho mượn 620.105 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 14
3 3000024782 Kho mượn 620.105 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 13
4 3000024781 Kho mượn 620.105 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 12
5 3000024780 Kho mượn 620.105 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 11
6 3000024779 Kho mượn 620.105 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 10
7 3000024778 Kho mượn 620.105 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 9
8 3000024777 Kho mượn 620.105 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 8
9 3000024776 Kho mượn 620.105 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 7
10 3000024775 Kho mượn 620.105 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét