Sách tiếng Việt
663 B 510 A
Công nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩm /
DDC 663
Tác giả CN Bùi Ái
Nhan đề Công nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩm / Bùi Ái
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2009
Mô tả vật lý 235 tr. : Minh họa ; 24 cm
Tóm tắt Trình bày một số công nghệ lên men trong ngành chế biến thực phẩm như: Công nghệ sản xuất cồn etylic, công nghệ sản xuất malt và bia, công nghệ sản xuất rược vang nho, công nghệ sản xuất một số loại rượu uống cao độ
Thuật ngữ chủ đề Đồ uống - Công nghệ lên men
Từ khóa tự do Công nghệ sinh học thực phẩm ( Môn học)
Môn học Công nghệ lên men
Môn học Ứng dụng công nghệ sinh học trong thực phẩm
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000020314-6
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000022068-79
000 00000nam a2200000 4500
00123732
00211
00442528067-348B-4506-9C36-E0306853DF4B
005201703211421
008130110s2009 vm| vie
0091 0
039|a20170321142145|boanhntk|c20150629091115|dhungbt|y20111007|zngavt
082 |a663|bB 510 A
100 |aBùi Ái
245 |aCông nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩm / |cBùi Ái
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aTp. HCM : |bĐHQG Tp. HCM, |c2009
300 |a235 tr. : |bMinh họa ; |c24 cm
520 |aTrình bày một số công nghệ lên men trong ngành chế biến thực phẩm như: Công nghệ sản xuất cồn etylic, công nghệ sản xuất malt và bia, công nghệ sản xuất rược vang nho, công nghệ sản xuất một số loại rượu uống cao độ
650 |aĐồ uống - Công nghệ lên men
653 |aCông nghệ sinh học thực phẩm ( Môn học)
690|aCông nghệ lên men
690|aỨng dụng công nghệ sinh học trong thực phẩm
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000020314-6
852|bKho mượn|j(12): 3000022068-79
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/congnghelenmen_buiai/0page_001thumbimage.jpg
890|a15|b375|c1|d69
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000022079 Kho mượn 663 B 510 A Sách Tiếng Việt 15
2 3000022078 Kho mượn 663 B 510 A Sách Tiếng Việt 14
3 3000022077 Kho mượn 663 B 510 A Sách Tiếng Việt 13
4 3000022076 Kho mượn 663 B 510 A Sách Tiếng Việt 12
5 3000022075 Kho mượn 663 B 510 A Sách Tiếng Việt 11
6 3000022074 Kho mượn 663 B 510 A Sách Tiếng Việt 10
7 3000022073 Kho mượn 663 B 510 A Sách Tiếng Việt 9
8 3000022072 Kho mượn 663 B 510 A Sách Tiếng Việt 8
9 3000022071 Kho mượn 663 B 510 A Sách Tiếng Việt 7
10 3000022070 Kho mượn 663 B 510 A Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét