Sách tiếng Việt
637.1028 L 250 M
Giáo trình Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế. Tập 2 :
DDC 637.1028
Tác giả CN Lê Văn Việt Mẫn
Nhan đề Giáo trình Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế. Tập 2 : Công nghệ sản xuất thức uống pha chế / Lê Văn Việt Mẫn
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2010
Mô tả vật lý 285 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Sữa - Chế biến
Thuật ngữ chủ đề Sữa - Chế phẩm
Môn học Công nghệ thịt, cá, trứng, sữa và dầu mỡ
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000020293-5
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000022019-30
000 00000nam a2200000 4500
00123719
00211
004320725EA-71FC-47F3-9816-1438FEFAB986
005201303210837
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20130321083545|bvanpth|c20130321083526|dvanpth|y20111006|zluuyen
082 |a637.1028|bL 250 M
100 |aLê Văn Việt Mẫn
245 |aGiáo trình Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế. Tập 2 : |bCông nghệ sản xuất thức uống pha chế / |cLê Văn Việt Mẫn
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc gia Tp. HCM, |c2010
300 |a285 tr. ; |c24 cm
650 |aSữa - Chế biến
650 |aSữa - Chế phẩm
690|aCông nghệ thịt, cá, trứng, sữa và dầu mỡ
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000020293-5
852|bKho mượn|j(12): 3000022019-30
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/gt cnsx cac sp tu sua va thuc uong pha che t2_le van viet manthumbimage.jpg
890|a15|b47|c1|d142
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000022030 Kho mượn 637.1028 L 250 M Sách Tiếng Việt 15
2 3000022029 Kho mượn 637.1028 L 250 M Sách Tiếng Việt 14
3 3000022028 Kho mượn 637.1028 L 250 M Sách Tiếng Việt 13
4 3000022027 Kho mượn 637.1028 L 250 M Sách Tiếng Việt 12
5 3000022026 Kho mượn 637.1028 L 250 M Sách Tiếng Việt 11
6 3000022025 Kho mượn 637.1028 L 250 M Sách Tiếng Việt 10
7 3000022024 Kho mượn 637.1028 L 250 M Sách Tiếng Việt 9
8 3000022023 Kho mượn 637.1028 L 250 M Sách Tiếng Việt 8
9 3000022022 Kho mượn 637.1028 L 250 M Sách Tiếng Việt 7
10 3000022021 Kho mượn 637.1028 L 250 M Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét