Sách tiếng Việt
153.69 P 200 A
Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể /
DDC 153.69
Tác giả CN Pease, Allan
Nhan đề Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể / Allan Pease, Barbara Pease; Lê Huy Lâm dịch
Nhan đề khác The Definitive book of body language
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Nxb. Tổng hợp Tp. HCM, 2009
Mô tả vật lý 452 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Tâm lý học ứng dụng
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ cử chỉ
Tác giả(bs) CN Pease, Barbara
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019550-2
Địa chỉ Kho mượn(11): 3000019799-809
000 00000nam a2200000 4500
00123548
00211
004A6D0D330-3D67-4C96-A267-041433250394
005201604221016
008130110s2009 vm| vie
0091 0
039|a20160422101616|bngavt|c20110107|dvanpth|y20110104|zoanhntk
082 |a153.69|bP 200 A
100 |aPease, Allan
245 |aCuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể / |cAllan Pease, Barbara Pease; Lê Huy Lâm dịch
246 |aThe Definitive book of body language
260 |aTp. HCM : |bNxb. Tổng hợp Tp. HCM, |c2009
300 |a452 tr. ; |c24 cm
650 |aTâm lý học ứng dụng
650 |aNgôn ngữ cử chỉ
700 |aPease, Barbara
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019550-2
852|bKho mượn|j(11): 3000019799-809
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/150_tamlyhoc/cuonsachhoanhaovengonngucothe_allanpease/0page0001thumbimage.jpg
890|a14|b544|c1|d4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000019809 Kho mượn 153.69 P 200 A Sách Tiếng Việt 14
2 3000019808 Kho mượn 153.69 P 200 A Sách Tiếng Việt 13 Hạn trả:16-10-2020
3 3000019807 Kho mượn 153.69 P 200 A Sách Tiếng Việt 12
4 3000019806 Kho mượn 153.69 P 200 A Sách Tiếng Việt 11
5 3000019805 Kho mượn 153.69 P 200 A Sách Tiếng Việt 10
6 3000019803 Kho mượn 153.69 P 200 A Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:03-11-2020
7 3000019802 Kho mượn 153.69 P 200 A Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:20-10-2020
8 3000019801 Kho mượn 153.69 P 200 A Sách Tiếng Việt 6
9 3000019800 Kho mượn 153.69 P 200 A Sách Tiếng Việt 5
10 3000019799 Kho mượn 153.69 P 200 A Sách Tiếng Việt 4
  1  2 of 2 
Nhận xét