Sách tiếng Việt
001.42 V 500 Đ
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học /
DDC 001.42
Tác giả CN Vũ Cao Đàm
Nhan đề Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009, 2011
Mô tả vật lý 207 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Khoa học - Phương pháp nghiên cứu
Môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Môn học Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
Môn học Tổng quan nghiên cứu khoa học trong khai thác thủy sản. (Mã môn học: FT704)
Môn học Phương pháp nghiên cứu trong quản lý
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019678-80
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000020198-9, 3000032712-6
000 00000nam a2200000 4500
00123425
00211
004204B138C-824B-4DCC-8A5A-7CD96697DAD2
005201608151559
008130110s2009 vm| vie
0091 0
039|a20160815155958|bhientrang|c20160812095430|dluuyen|y20101217|zoanhntk
082 |a001.42 |bV 500 Đ
100 |aVũ Cao Đàm
245 |aPhương pháp luận nghiên cứu khoa học / |cVũ Cao Đàm
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2009, 2011
300 |a207 tr. ; |c21 cm
650 |aKhoa học - Phương pháp nghiên cứu
690 |aPhương pháp luận nghiên cứu khoa học
690|aPhương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
690|aTổng quan nghiên cứu khoa học trong khai thác thủy sản. (Mã môn học: FT704)
690|aPhương pháp nghiên cứu trong quản lý
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019678-80
852|bKho mượn|j(7): 3000020198-9, 3000032712-6
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/000_tongquat/000_tongquat/phuong phap luan nghien cuu khoa hoc_vu cao dam_01.jpgsmallthumb.jpg
890|a10|b165|c1|d139
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000019678 Kho đọc Sinh viên 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 1
2 1000019679 Kho đọc Sinh viên 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 2
3 1000019680 Kho đọc Sinh viên 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 3
4 3000020198 Kho mượn 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 4
5 3000020199 Kho mượn 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 5
6 3000032712 Kho mượn 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 6
7 3000032713 Kho mượn 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 7
8 3000032714 Kho mượn 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 8
9 3000032715 Kho mượn 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 9
10 3000032716 Kho mượn 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 10
  1 of 1