Sách tiếng Việt
001.42 V 500 Đ
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học /
DDC 001.42
Tác giả CN Vũ Cao Đàm
Nhan đề Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009, 2011
Mô tả vật lý 207 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Khoa học-Phương pháp nghiên cứu
Môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học
Môn học Phương pháp nghiên cứu trong quản lý
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019678-80
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000020198-9, 3000032712-6
000 00000nam a2200000 4500
00123425
00211
004204B138C-824B-4DCC-8A5A-7CD96697DAD2
005201709131104
008130110s2009 vm| vie
0091 0
039|a20170913110427|boanhntk|c20170912163447|dvanpth|y20101217|zoanhntk
082 |a001.42 |bV 500 Đ
100 |aVũ Cao Đàm
245 |aPhương pháp luận nghiên cứu khoa học / |cVũ Cao Đàm
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2009, 2011
300 |a207 tr. ; |c21 cm
650 |aKhoa học|xPhương pháp nghiên cứu
690 |aPhương pháp nghiên cứu khoa học
690|aPhương pháp nghiên cứu trong quản lý
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019678-80
852|bKho mượn|j(7): 3000020198-9, 3000032712-6
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/000_tongquat/000_tongquat/phuong phap luan nghien cuu khoa hoc_vu cao dam_01.jpgsmallthumb.jpg
890|a10|b178|c1|d139
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000032716 Kho mượn 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 10
2 3000032715 Kho mượn 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 9
3 3000032714 Kho mượn 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 8
4 3000032713 Kho mượn 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 7
5 3000032712 Kho mượn 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 6
6 3000020199 Kho mượn 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 5
7 3000020198 Kho mượn 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 4
8 1000019680 Kho đọc Sinh viên 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 3
9 1000019679 Kho đọc Sinh viên 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 2
10 1000019678 Kho đọc Sinh viên 001.42 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét