Sách tiếng Việt
658.409 Gr 105 D
Nghệ thuật lãnh đạo /
DDC 658.409
Tác giả CN Grandall, Doug
Nhan đề Nghệ thuật lãnh đạo / Doug Grandall; Trung Quân, Tường Khôi dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2010
Mô tả vật lý 551 tr. ; 19 cm
Phụ chú Giáo trình của học viện West Point dành cho cấp quản lý quân sự, hành chính, nhân sự, kinh doanh...
Thuật ngữ chủ đề Lãnh đạo-Nghệ thuật
Môn học Nghệ thuật lãnh đạo
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019606-8
Địa chỉ Kho mượn(11): 3000019966-76
000 00000nam a2200000 4500
00123414
00211
004F27D6600-2CFC-48E3-A04A-0668C9DA8644
005201603301050
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20160330105049|bngavt|c20130916161937|dvanpth|y20101216|zoanhntk
082 |a658.409|bGr 105 D
100 |aGrandall, Doug
245 |aNghệ thuật lãnh đạo / |cDoug Grandall; Trung Quân, Tường Khôi dịch
260 |aHà Nội : |bVăn hóa - Thông tin, |c2010
300 |a551 tr. ; |c19 cm
500 |aGiáo trình của học viện West Point dành cho cấp quản lý quân sự, hành chính, nhân sự, kinh doanh...
650 |aLãnh đạo|xNghệ thuật
690 |aNghệ thuật lãnh đạo
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019606-8
852|bKho mượn|j(11): 3000019966-76
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/nghethuatlanhdao_douggrandall/0page0001thumbimage.jpg
890|a14|b108|c1|d7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000019976 Kho mượn 658.409 Gr 105 D Sách Tiếng Việt 14
2 3000019975 Kho mượn 658.409 Gr 105 D Sách Tiếng Việt 13
3 3000019974 Kho mượn 658.409 Gr 105 D Sách Tiếng Việt 12
4 3000019973 Kho mượn 658.409 Gr 105 D Sách Tiếng Việt 11
5 3000019972 Kho mượn 658.409 Gr 105 D Sách Tiếng Việt 10
6 3000019971 Kho mượn 658.409 Gr 105 D Sách Tiếng Việt 9
7 3000019970 Kho mượn 658.409 Gr 105 D Sách Tiếng Việt 8
8 3000019969 Kho mượn 658.409 Gr 105 D Sách Tiếng Việt 7
9 3000019968 Kho mượn 658.409 Gr 105 D Sách Tiếng Việt 6
10 3000019967 Kho mượn 658.409 Gr 105 D Sách Tiếng Việt 5
  1  2 of 2 
Nhận xét