Sách tiếng Việt
332.6 Ph 121
Phân tích và đầu tư chứng khoán :
DDC 332.6
Nhan đề Phân tích và đầu tư chứng khoán : Soạn theo chương trình mới của UBCKNN / Bùi Kim Yến và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2009
Mô tả vật lý 596 tr. ; 24 cm +
Thuật ngữ chủ đề Chứng khoán
Thuật ngữ chủ đề Đầu tư chứng khoán
Môn học Thị trường chứng khoán
Môn học Đầu tư tài chính
Tác giả(bs) CN Bùi Kim Yến
Tác giả(bs) CN Thân Thị Thu Thủy
Tác giả(bs) CN Trần Phương Thảo
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019494-6
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000019618-29
000 00000nam a2200000 4500
00123314
00211
0044CFFE7AD-5F5B-40C6-992E-302B6B15826D
005201709131622
008130110s2009 vm| vie
0091 0
039|a20170913162257|boanhntk|c20130305093451|dvanpth|y20100911|zoanhntk
082 |a332.6|bPh 121
245 |aPhân tích và đầu tư chứng khoán : |bSoạn theo chương trình mới của UBCKNN / |cBùi Kim Yến và những người khác
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2009
300 |a596 tr. ; |c24 cm +|ephụ lục
650 |aChứng khoán
650 |aĐầu tư chứng khoán
690 |aThị trường chứng khoán
690|aĐầu tư tài chính
700 |aBùi Kim Yến
700 |aThân Thị Thu Thủy
700 |aTrần Phương Thảo
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019494-6
852|bKho mượn|j(12): 3000019618-29
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/phan tich va dau tu chung khoan _bui kim yen_0001.pngsmallthumb.jpg
890|a15|b241|c1|d19
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000019494 Kho đọc Sinh viên 332.6 Ph 121 Sách Tiếng Việt 1
2 1000019495 Kho đọc Sinh viên 332.6 Ph 121 Sách Tiếng Việt 2
3 1000019496 Kho đọc Sinh viên 332.6 Ph 121 Sách Tiếng Việt 3
4 3000019618 Kho mượn 332.6 Ph 121 Sách Tiếng Việt 4
5 3000019619 Kho mượn 332.6 Ph 121 Sách Tiếng Việt 5
6 3000019620 Kho mượn 332.6 Ph 121 Sách Tiếng Việt 6
7 3000019621 Kho mượn 332.6 Ph 121 Sách Tiếng Việt 7
8 3000019622 Kho mượn 332.6 Ph 121 Sách Tiếng Việt 8
9 3000019623 Kho mượn 332.6 Ph 121 Sách Tiếng Việt 9
10 3000019624 Kho mượn 332.6 Ph 121 Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Nhận xét