Sách tiếng Việt
657.042 Ph 105 D
Nguyên lý kế toán :
DDC 657.042
Tác giả CN Phan Đức Dũng
Nhan đề Nguyên lý kế toán : Lý thuyết và bài tập. Đã sửa đổi bổ sung toàn diện theo: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 20/2006/TT-BTC, Thông tư 21/2006/TT - BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính / Phan Đức Dũng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống Kê, 2007
Mô tả vật lý 559 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Thuật ngữ chủ đề Nguyên lý kế toán
Môn học Nguyên lý kế toán
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000018690
000 00000nam a2200000 4500
00122811
00211
0049BD5C4BE-16EE-41CD-A8F4-FC75C9D21E65
005201506191123
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20150619112408|bhientrang|c20130321084023|dluuyen|y20090824|zoanhntk
082 |a657.042|bPh 105 D
100 |aPhan Đức Dũng
245 |aNguyên lý kế toán : |bLý thuyết và bài tập. Đã sửa đổi bổ sung toàn diện theo: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 20/2006/TT-BTC, Thông tư 21/2006/TT - BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính / |cPhan Đức Dũng
250 |aTái bản lần thứ nhất có sửa chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bThống Kê, |c2007
300 |a559 tr. ; |c24 cm
650 |aKế toán
650 |aNguyên lý kế toán
690|aNguyên lý kế toán
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000018690
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/nglyktoan_lythuyetbaitap_phanducdung2007/0biathumbimage.jpg
890|a1|b205|c1|d14
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000018690 Kho đọc Sinh viên 657.042 Ph 105 D Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:22-02-2023
  1 of 1 
Nhận xét