Sách tiếng Việt
629.2506 D 561 Đ
Động cơ xăng và Diezen /
DDC 629.2506
Tác giả CN Dương Văn Đức
Nhan đề Động cơ xăng và Diezen / Dương Văn Đức
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2005
Mô tả vật lý 194 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Ô tô - Động cơ
Tên vùng địa lý Động cơ Diesel
Tên vùng địa lý Động cơ xăng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017868-70
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000014420-6
000 00000nam a2200000 4500
00122141
00211
00411FBB43B-079F-40FC-879B-8136E9F641F3
005201510260820
008130110s2005 vm| vie
0091 0
039|a20151026082028|bngavt|c20080909|dvanpth|y20080729|zoanhntk
082 |a629.2506|bD 561 Đ
100 |aDương Văn Đức
245 |aĐộng cơ xăng và Diezen / |cDương Văn Đức
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2005
300 |a194 tr. ; |c27 cm
650 |aÔ tô - Động cơ
651 |aĐộng cơ Diesel
651 |aĐộng cơ xăng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017868-70
852|bKho mượn|j(7): 3000014420-6
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/dongcoxangvadiezen_duongvanduc/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b195|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000014426 Kho mượn 629.2506 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 10
2 3000014425 Kho mượn 629.2506 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 9
3 3000014424 Kho mượn 629.2506 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 8
4 3000014423 Kho mượn 629.2506 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 7
5 3000014422 Kho mượn 629.2506 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 6
6 3000014421 Kho mượn 629.2506 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 5
7 3000014420 Kho mượn 629.2506 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 4
8 1000017870 Kho đọc Sinh viên 629.2506 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 3
9 1000017869 Kho đọc Sinh viên 629.2506 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 2
10 1000017868 Kho đọc Sinh viên 629.2506 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét