Sách tiếng Việt
629.2 D 561 Đ
Cấu tạo và lý thuyết ô tô máy kéo /
DDC 629.2
Tác giả CN Dương Văn Đức
Nhan đề Cấu tạo và lý thuyết ô tô máy kéo / Dương Văn Đức
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2005
Mô tả vật lý 354 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Máy kéo - Cấu tạo
Thuật ngữ chủ đề Ô tô - Cấu tạo
Từ khóa tự do Lý thuyết ôtô (Mã môn học: 22022)
Từ khóa tự do Cấu tạo ô tô 1 (Mã môn học: 81023)
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017814-6
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000014491-7
000 00000nam a2200000 4500
00122126
00211
00481E262AD-78C0-4595-87D2-D7926A5D49AC
005201510200850
008130110s2005 vm| vie
0091 0
039|a20151020085032|bngavt|c20090625|dluuyen|y20080729|zoanhntk
082 |a629.2|bD 561 Đ
100 |aDương Văn Đức
245 |aCấu tạo và lý thuyết ô tô máy kéo / |cDương Văn Đức
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2005
300 |a354 tr. ; |c27 cm
650 |aMáy kéo - Cấu tạo
650 |aÔ tô - Cấu tạo
653 |aLý thuyết ôtô (Mã môn học: 22022)
653 |aCấu tạo ô tô 1 (Mã môn học: 81023)
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017814-6
852|bKho mượn|j(7): 3000014491-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/cautaovalythuyetotomaykeo_duongvanduc/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b101|c1|d7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000014497 Kho mượn 629.2 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 10
2 3000014496 Kho mượn 629.2 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 9
3 3000014495 Kho mượn 629.2 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 8
4 3000014494 Kho mượn 629.2 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 7
5 3000014493 Kho mượn 629.2 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 6
6 3000014492 Kho mượn 629.2 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 5
7 3000014491 Kho mượn 629.2 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 4
8 1000017816 Kho đọc Sinh viên 629.2 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 3
9 1000017815 Kho đọc Sinh viên 629.2 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 2
10 1000017814 Kho đọc Sinh viên 629.2 D 561 Đ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét