Sách tiếng Việt
621.381 Ng 527 B
Điện tử công suất :
DDC 621.381
Tác giả CN Nguyễn Bính
Nhan đề Điện tử công suất : Bài tập - bài giải và ứng dụng / Nguyễn Bính
Lần xuất bản In lần thứ 4, 5 có sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006, 2008
Mô tả vật lý 195 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Điện tử công suất
Môn học Điện tử công suất
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000016997-9
Địa chỉ Kho mượn(13): 3000012369-75, 3000029085-90
000 00000nam a2200000 4500
00120625
00211
00451668D67-0BD6-4832-9560-F10FBE1BE342
005201309250832
008130110s20062008vm| vie
0091 0
039|a20130925083257|bvanpth|c20130509101533|dvanpth|y20071204|zoanhntk
082 |a621.381|bNg 527 B
100 |aNguyễn Bính
245 |aĐiện tử công suất : |bBài tập - bài giải và ứng dụng / |cNguyễn Bính
250 |aIn lần thứ 4, 5 có sửa chữa
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2006, 2008
300 |a195 tr. ; |c24 cm
650 |aĐiện tử công suất
690 |aĐiện tử công suất
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000016997-9
852|bKho mượn|j(13): 3000012369-75, 3000029085-90
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/621_vatlyungdung/dien tu cong suat_nguyen binh_001thumbimage.jpg
890|a16|b99|c1|d16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000029090 Kho mượn 621.381 Ng 527 B Sách Tiếng Việt 16
2 3000029089 Kho mượn 621.381 Ng 527 B Sách Tiếng Việt 15
3 3000029088 Kho mượn 621.381 Ng 527 B Sách Tiếng Việt 14
4 3000029086 Kho mượn 621.381 Ng 527 B Sách Tiếng Việt 12
5 3000029085 Kho mượn 621.381 Ng 527 B Sách Tiếng Việt 11
6 3000029087 Kho mượn 621.381 Ng 527 B Sách Tiếng Việt 13
7 3000012374 Kho mượn 621.381 Ng 527 B Sách Tiếng Việt 9
8 3000012373 Kho mượn 621.381 Ng 527 B Sách Tiếng Việt 8
9 3000012372 Kho mượn 621.381 Ng 527 B Sách Tiếng Việt 7
10 3000012371 Kho mượn 621.381 Ng 527 B Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét