• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 339.92
    Nhan đề: Các con đường phát triển của ASEAN / Phạm Nguyên Long

DDC 339.92
Tác giả CN Phạm Nguyên Long
Nhan đề Các con đường phát triển của ASEAN / Phạm Nguyên Long
Thông tin xuất bản Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội, 1996
Mô tả vật lý 296 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề ASEAN-Triển vọng phát triển
Thuật ngữ chủ đề Hợp tác quốc tế
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001205960
00211
004DDE6F31A-141C-4DA2-99FA-DD00434AF08C
005202407091119
008081223s1996 vm| vie
0091 0
039|a20240709111954|bluuyen|y20240709111839|zluuyen
082 |a339.92
100|aPhạm Nguyên Long
245 |aCác con đường phát triển của ASEAN / |cPhạm Nguyên Long
260 |aHà Nội: |bNxb Khoa học Xã hội, |c1996
300 |a296 tr. ; |c19 cm
650 |aASEAN|xTriển vọng phát triển
650|aHợp tác quốc tế
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/cacconduongphattrienasean/00047_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét