• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 302.5
    Nhan đề: Sinh tồn với cạnh tranh khốc liệt ở văn phòng : Làm thế nào để lèo lái lối đi qua các "bãi mìn" tại nơi làm việc / Phương Chi dịch

DDC 302.5
Nhan đề Sinh tồn với cạnh tranh khốc liệt ở văn phòng : Làm thế nào để lèo lái lối đi qua các "bãi mìn" tại nơi làm việc / Phương Chi dịch
Thông tin xuất bản Tp.HCM. : Nxb. Trẻ, 2006
Mô tả vật lý 110 tr. ; 18 cm
Thuật ngữ chủ đề Công sở-Giao tiếp
Thuật ngữ chủ đề Xã hội học
Tác giả(bs) CN Phương Chi
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001205959
00211
004F8951645-A0C5-4EDD-98BD-CA71800F9C5B
005202407090904
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20240709090413|zluuyen
082 |a302.5
245 |aSinh tồn với cạnh tranh khốc liệt ở văn phòng : |bLàm thế nào để lèo lái lối đi qua các "bãi mìn" tại nơi làm việc / |cPhương Chi dịch
260 |aTp.HCM. : |bNxb. Trẻ, |c2006
300 |a110 tr. ; |c18 cm
650 |aCông sở|xGiao tiếp
650|aXã hội học
700|aPhương Chi
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/300_khoahocxahoi/sinhtonvoicanhtranhkhoclietvanphong_phuongchi/00046_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét