• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 657.48
    Nhan đề: Bài tập và bài giải kế toán tài chính / Hà Xuân Thạch

DDC 657.48
Tác giả CN Hà Xuân Thạch
Nhan đề Bài tập và bài giải kế toán tài chính / Hà Xuân Thạch
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Lao động, 2010
Mô tả vật lý 481 tr. ; 21 cm
Phụ chú Đầu trang tài liệu ghi: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán - Kiểm toán
Thuật ngữ chủ đề Kế toán tài chính - Bài tập
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001205958
00211
004DFC986F4-7E40-4F3C-8AEF-77637EFA5C4E
005202407081751
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20240708175124|bluuyen|c20240708173704|dluuyen|y20240708173407|zluuyen
082 |a657.48
100|aHà Xuân Thạch
245 |aBài tập và bài giải kế toán tài chính / |cHà Xuân Thạch
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bLao động, |c2010
300 |a481 tr. ; |c21 cm
500 |aĐầu trang tài liệu ghi: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán - Kiểm toán
650 |aKế toán tài chính - Bài tập
852|bThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/baitapvabaigiangketoantaichinh_haxuanthach/00025_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét