• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 697.93
    Nhan đề: Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí / Võ Chí Chính

DDC 697.93
Tác giả CN Võ Chí Chính
Nhan đề Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí / Võ Chí Chính
Thông tin xuất bản Đà Nẵng, 2003
Mô tả vật lý 219 tr. : minh họa
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế hệ thống
Thuật ngữ chủ đề Điều hòa không khí
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001205090
00211
0044224D414-BAB1-4C8B-88D4-11F195464B58
005202406131551
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20240613155146|b20242016|c20240613153846|d20242016|y20240613152908|z20242016
082 |a697.93
100 |aVõ Chí Chính
245 |aTính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí / |cVõ Chí Chính
260 |aĐà Nẵng, |c2003
300 |a219 tr. : |bminh họa
650 |aThiết kế hệ thống
650 |aĐiều hòa không khí
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/690_xaydung/tinhtoanthietkehethongdieuhoakhongkhi_vochichinh/0tinhtoanthietkehethongdieuhoakhongkhi_vochichinh_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét