• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 621.815
    Nhan đề: Giáo trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế chi tiết cơ khí / Nguyễn Văn Sơn và những người khác

DDC 621.815
Tác giả CN Nguyễn Văn Sơn
Nhan đề Giáo trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế chi tiết cơ khí / Nguyễn Văn Sơn và những người khác
Thông tin xuất bản TP Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 319 tr. : minh họa ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Chi tết cơ khí-Thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế máy
Thuật ngữ chủ đề Trí tuệ nhân tạo
Tác giả(bs) CN Phạm Sơn Minh
Tác giả(bs) CN Vũ Quang Huy
Tác giả(bs) CN Lê Minh Tài
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001205066
00211
004D239CA96-0787-46C5-8CB8-39894880AA5C
005202406131507
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047378050
039|a20240613150751|b20242016|c20240613150304|d20242016|y20240613143426|z20242016
082 |a621.815
100 |aNguyễn Văn Sơn
245 |aGiáo trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế chi tiết cơ khí / |cNguyễn Văn Sơn và những người khác
260 |aTP Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, |c2020
300 |a319 tr. : |bminh họa ; |c24 cm
650 |aChi tết cơ khí|xThiết kế
650 |aThiết kế máy
650 |aTrí tuệ nhân tạo
700 |aPhạm Sơn Minh
700 |aVũ Quang Huy
700 |aLê Minh Tài
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/giaotrinhungdungtrituenhantaotrongthietkechitietcokhi_nguyenvansonleminhtai_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét