• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 378
    Nhan đề: Đại học : Định chế giáo dục cao thay đổi thế giới từ Trung cổ đến Hiện đại / Nguyễn Xuân Xanh

DDC 378
Tác giả CN Nguyễn Xuân Xanh
Nhan đề Đại học : Định chế giáo dục cao thay đổi thế giới từ Trung cổ đến Hiện đại / Nguyễn Xuân Xanh
Thông tin xuất bản TP Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 576 tr. : minh họa ; 23 cm
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục đại học
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001205041
00211
0048CEF5A40-A433-452E-97DA-FE2395ECCB8B
005202406131032
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045883181
039|a20240613103230|b20242016|c20240613102527|d20242016|y20240613102037|z20242016
082 |a378
100 |aNguyễn Xuân Xanh
245 |aĐại học : |bĐịnh chế giáo dục cao thay đổi thế giới từ Trung cổ đến Hiện đại / |cNguyễn Xuân Xanh
260 |aTP Hồ Chí Minh : |bTổng hợp TP Hồ Chí Minh, |c2019
300 |a576 tr. : |bminh họa ; |c23 cm
650 |aGiáo dục đại học
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/370_giaoduc/daihocdinhchegiaoduccaothaydoithegioitutrungcodenhiendai_nguyenxuanxanh/0daihocdinhchegiaoduccaothaydoithegioitutrungcodenhiendai_nguyenxuanxanh_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét