• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 657.48
    Nhan đề: Giáo trình kế toán tài chính 3 / Nguyễn Thị Lời, Ma Thị Hường

DDC 657.48
Tác giả CN Nguyễn Thị Lời
Nhan đề Giáo trình kế toán tài chính 3 / Nguyễn Thị Lời, Ma Thị Hường
Thông tin xuất bản Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên
Mô tả vật lý 223 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kế toán tài chính
Tác giả(bs) CN Ma Thị Hường
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001205016
00211
0047065DAD3-CCB1-462C-8EA3-76A88A9CB0BE
005202406130911
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |a9786049153471
039|a20240613091145|b20242016|c20240613090217|d20242016|y20240613085911|z20242016
082 |a657.48
100 |aNguyễn Thị Lời
245 |aGiáo trình kế toán tài chính 3 / |cNguyễn Thị Lời, Ma Thị Hường
260 |aThái Nguyên : |bĐại học Thái Nguyên
300 |a223 tr. ; |c24 cm
650 |aKế toán tài chính
700 |aMa Thị Hường
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/giaotrinhketoantaichinh3_nguyenthiloi/0giaotrinhketoantaichinh3_nguyenthiloi_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét