Sách tiếng Việt
660.6 Ng 527 H
Công nghệ sinh học :
DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn Như Hiền
Nhan đề Công nghệ sinh học : Tập 1: Sinh học phân tử và tế bào - Cơ sở khoa học của công nghệ sinh học / Nguyễn Như Hiền
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 227 tr. : Minh họa ; 27 cm
Phụ chú Dùng cho sinh viên ĐH, CĐ chuyên và không chuyên ngành Công nghệ sinh học, giáo viên và học sinh THPT.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ sinh học
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ tế bào
Thuật ngữ chủ đề Sinh học phân tử
Môn học Công nghệ chất màu, vitamin và chất kích thích sinh trưởng
Môn học Tế bào học
Môn học Kỹ thuật di truyền
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000016085-7
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000010200-6
000 00000nam a2200000 4500
00120238
00211
0044D57D6F8-C673-4932-8044-4FAE47E993E8
005201301281631
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20130128163119|boanhntk|c20130128163008|doanhntk|y20070522|zoanhntk
082 |a660.6|bNg 527 H
100 |aNguyễn Như Hiền
245 |aCông nghệ sinh học : |bTập 1: Sinh học phân tử và tế bào - Cơ sở khoa học của công nghệ sinh học / |cNguyễn Như Hiền
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a227 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
500 |aDùng cho sinh viên ĐH, CĐ chuyên và không chuyên ngành Công nghệ sinh học, giáo viên và học sinh THPT.
650 |aCông nghệ sinh học
650 |aCông nghệ tế bào
650 |aSinh học phân tử
690|aCông nghệ chất màu, vitamin và chất kích thích sinh trưởng
690|aTế bào học
690|aKỹ thuật di truyền
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000016085-7
852|bKho mượn|j(7): 3000010200-6
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/cong nghe sinh hoc t1..._nguyen nhu hiensmallthumb.jpg
890|a10|b281|c1|d54
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000010206 Kho mượn 660.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 10
2 3000010205 Kho mượn 660.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 9
3 3000010204 Kho mượn 660.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 8
4 3000010203 Kho mượn 660.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 7
5 3000010202 Kho mượn 660.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 6
6 3000010201 Kho mượn 660.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 5
7 3000010200 Kho mượn 660.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 4
8 1000016087 Kho đọc Sinh viên 660.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 3
9 1000016086 Kho đọc Sinh viên 660.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 2
10 1000016085 Kho đọc Sinh viên 660.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét