• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Sharing the Market or Getting Closer for a Fight? Strategic Reaction to Reduced Trade Costs / Karl Morasch, Martin Bandulet

Tác giả CN Karl Morasch
Nhan đề Sharing the Market or Getting Closer for a Fight? Strategic Reaction to Reduced Trade Costs / Karl Morasch, Martin Bandulet
Mô tả vật lý From p.173-201
Từ khóa tự do Electronic commerce
Từ khóa tự do Trade with imperfect competition
Tác giả(bs) CN Martin Bandulet
Nguồn trích Open economies review- Số: 4 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202307
00221
00434B85AC9-8A07-46B0-903C-3054FCDDC6DE
005202404171618
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240417161804|zluuyen
100 |aKarl Morasch
245 |aSharing the Market or Getting Closer for a Fight? Strategic Reaction to Reduced Trade Costs / |cKarl Morasch, Martin Bandulet
300 |aFrom p.173-201
653 |aElectronic commerce
653 |aTrade with imperfect competition
700 |aMartin Bandulet
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i4
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét