• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Crime, Terror and Corruption and Their Effect on Private Investment in Israel / Yaron Zelekha & Ohad Bar-Efrat

Tác giả CN Zelekha, Yaron
Nhan đề Crime, Terror and Corruption and Their Effect on Private Investment in Israel / Yaron Zelekha & Ohad Bar-Efrat
Mô tả vật lý From p.101-114
Từ khóa tự do Investment
Từ khóa tự do Terror
Tác giả(bs) CN Bar-Efrat, Ohad
Nguồn trích Open economies review- Số: 4 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202303
00221
004CC6507E0-7E65-4667-AB38-808F28885118
005202404171607
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240417160740|zluuyen
100 |aZelekha, Yaron
245 |aCrime, Terror and Corruption and Their Effect on Private Investment in Israel / |cYaron Zelekha & Ohad Bar-Efrat
300 |aFrom p.101-114
653 |a Investment
653 |aTerror
700 |aBar-Efrat, Ohad
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i4
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét