• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Central Bank Balance Sheets and the Transmission of Financial Crises / Victoria Miller & Luc Vallée

Tác giả CN Miller, Victoria
Nhan đề Central Bank Balance Sheets and the Transmission of Financial Crises / Victoria Miller & Luc Vallée
Mô tả vật lý From p.170-178
Từ khóa tự do Financial crises transmission
Từ khóa tự do Fixed exchange rates .
Tác giả(bs) CN Vallée, Luc
Nguồn trích Open economies review- Số: 2 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202233
00221
0044E0B16C4-976C-4842-B136-6B11CF7B4D27
005202404161636
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240416163609|zluuyen
100 |aMiller, Victoria
245 |aCentral Bank Balance Sheets and the Transmission of Financial Crises / |cVictoria Miller & Luc Vallée
300 |aFrom p.170-178
653 |aFinancial crises transmission
653 |aFixed exchange rates .
700 |aVallée, Luc
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i2
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét