• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Ambulance Economics: The Pros and Cons of Fiscal Stimuli / W. Max Corden

Tác giả CN Max Corden, W.
Nhan đề Ambulance Economics: The Pros and Cons of Fiscal Stimuli / W. Max Corden
Mô tả vật lý From p.55-65
Từ khóa tự do Ambulance economics
Từ khóa tự do Fiscal stimulus
Nguồn trích Open economies review- Số: 2 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202227
00221
00401DCE2F9-3D2B-42E3-87F0-837F4B5116CA
005202404161624
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240416162436|zluuyen
100 |aMax Corden, W.
245 |aAmbulance Economics: The Pros and Cons of Fiscal Stimuli / |cW. Max Corden
300 |aFrom p.55-65
653 |a Ambulance economics
653 |aFiscal stimulus
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i2
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét