Bài báo tạp chí
Interactive Design Recommendation Using Sensor Based Smart Wear and Weather WebBot /
Tác giả CN Chung, Kyung-Yong
Nhan đề Interactive Design Recommendation Using Sensor Based Smart Wear and Weather WebBot / Kyung-Yong Chung · Young-Joo Na · Jung-Hyun Lee
Mô tả vật lý From p.72-85
Tác giả(bs) CN Lee, Jung-Hyun
Tác giả(bs) CN Na, Young-Joo
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 2 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190154
00221
004334DACEA-A358-4805-A18B-5CEFB6075A55
005202311290941
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231129094138|zluuyen
100 |aChung, Kyung-Yong
245 |aInteractive Design Recommendation Using Sensor Based Smart Wear and Weather WebBot / |cKyung-Yong Chung · Young-Joo Na · Jung-Hyun Lee
300 |aFrom p.72-85
700 |aLee, Jung-Hyun
700 |a Na, Young-Joo
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i2
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét