Bài báo tạp chí
Perceived Quality Measurement Model Supporting Full Session Mobility in Multimedia Service Delivery /
Tác giả CN Dongjun Suh
Nhan đề Perceived Quality Measurement Model Supporting Full Session Mobility in Multimedia Service Delivery / Dongjun Suh · Jinsul Kim · Seongju Chang
Mô tả vật lý From p.62-71
Tác giả(bs) CN Chang, Seongju
Tác giả(bs) CN Kim, Jinsul
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 2 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190153
00221
0048E6907BA-723F-44BE-8882-936B8808FA1F
005202311290939
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231129093937|zluuyen
100 |aDongjun Suh
245 |aPerceived Quality Measurement Model Supporting Full Session Mobility in Multimedia Service Delivery / |cDongjun Suh · Jinsul Kim · Seongju Chang
300 |aFrom p.62-71
700 |aChang, Seongju
700 |aKim, Jinsul
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i2
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét