Bài báo tạp chí
A Novel Secure Scheme For Wireless Ad Hoc Network /
Tác giả CN Yoo, Seung-Jae
Nhan đề A Novel Secure Scheme For Wireless Ad Hoc Network / Seung-Jae Yoo, Dong-Hwi Lee, Hwan-Seok Yang
Mô tả vật lý From p.28-36
Tác giả(bs) CN Lee, Dong-Hwi
Tác giả(bs) CN Yang, Hwan-Seok
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 2 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190150
00221
0048654A074-512A-468B-9B65-447BF0F66B1B
005202311290935
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231129093536|zluuyen
100 |aYoo, Seung-Jae
245 |aA Novel Secure Scheme For Wireless Ad Hoc Network / |cSeung-Jae Yoo, Dong-Hwi Lee, Hwan-Seok Yang
300 |aFrom p.28-36
700 |aLee, Dong-Hwi
700 |aYang, Hwan-Seok
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i2
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét