Bài báo tạp chí
Continuity in Wireless Video Security System-Based Physical Security Services /
Tác giả CN Lee, DongHwi
Nhan đề Continuity in Wireless Video Security System-Based Physical Security Services / DongHwi Lee, Kyong-Ho Choi
Mô tả vật lý From p.18-27
Tác giả(bs) CN Choi, Kyong-Ho
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 2 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190149
00221
0040FF0173D-3F2C-40DE-9BA0-B74387299E21
005202311290934
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231129093424|zluuyen
100 |aLee, DongHwi
245 |aContinuity in Wireless Video Security System-Based Physical Security Services / |cDongHwi Lee, Kyong-Ho Choi
300 |aFrom p.18-27
700 |aChoi, Kyong-Ho
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i2
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét