Bài báo tạp chí
Special Issue on ``Recent Trends on Convergence Personal Wireless System'' /
Nhan đề Special Issue on ``Recent Trends on Convergence Personal Wireless System'' / Joong-Kyung Ryu and others
Mô tả vật lý From p.1-6
Tác giả(bs) CN Han, Jung-Soo
Tác giả(bs) CN Ryu, Joong-Kyung
Tác giả(bs) CN Yeob Oh, Sang
Tác giả(bs) CN Yoo, Junseok
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 2 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190147
00221
004610436EB-DB74-40A4-BC57-286F54E2D542
005202311290931
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231129093147|zluuyen
245 |aSpecial Issue on ``Recent Trends on Convergence Personal Wireless System'' / |cJoong-Kyung Ryu and others
300 |aFrom p.1-6
700 |aHan, Jung-Soo
700 |aRyu, Joong-Kyung
700 |aYeob Oh, Sang
700 |aYoo, Junseok
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i2
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét