Sách ngoại văn
006.78 P 93
Professional ASP.NET MVC 5 /
DDC 006.78
Nhan đề Professional ASP.NET MVC 5 / Jon Galloway and others
Thông tin xuất bản Indianapolis, IN : Wrox, a Wiley brand, 2014
Mô tả vật lý 584 p. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Microsoft .NET Framework
Tác giả(bs) CN Galloway, Jon
Tác giả(bs) CN Wilson, Brad
Tác giả(bs) CN Allen, K. Scott
Tác giả(bs) CN Matson, David
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000030521
000 00000nam#a2200000ui#4500
001190146
00212
004B5BE7185-3A0A-4704-BA9C-57670F7121F4
005202401311008
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |a9781118794753
039|a20240131100829|bvanpth|y20231129093005|zoanhntk
082 |a006.78|bP 93
245 |aProfessional ASP.NET MVC 5 / |cJon Galloway and others
260 |aIndianapolis, IN : |bWrox, a Wiley brand, |c2014
300 |a584 p. ; |c24 cm
650 |aMicrosoft .NET Framework
700 |aGalloway, Jon
700 |aWilson, Brad
700 |aAllen, K. Scott
700|aMatson, David
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000030521
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/professional asp_net_mvc_gallowaythumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000030521 Kho đọc Sinh viên 006.78 P 93 Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét