Luận văn, luận án
620.1
Scalable Manufacturing of Hierarchical Nanostructures for Thermal Management /
DDC 620.1
Tác giả CN Love, Christopher J.
Nhan đề Scalable Manufacturing of Hierarchical Nanostructures for Thermal Management / Christopher J. Love
Thông tin xuất bản Massachusetts institute of technology, 2012
Mô tả vật lý 26 p.
Tùng thư Luận án Tiến sĩ
Thuật ngữ chủ đề Dependent Nanowire Formation
Tác giả(bs) CN Hardt, David E.
Tác giả(bs) CN Varanasi, Kripa K.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001190142
00216
00431F70931-203F-40E5-8D20-A92598B84918
005202311290902
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20231129090249|zngavt
082 |a620.1
100 |aLove, Christopher J.
245 |aScalable Manufacturing of Hierarchical Nanostructures for Thermal Management / |cChristopher J. Love
260 |aMassachusetts institute of technology, |c2012
300 |a26 p.
490 |aLuận án Tiến sĩ
650 |aDependent Nanowire Formation
700 |aHardt, David E.
700|aVaranasi, Kripa K.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/doan/luanan/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/scalablemanufacturing_christopherjlove/0page_01thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c1|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét