Sách tiếng Việt
338.092 V 105 A
Elon Musk :
DDC 338.092
Tác giả CN Vance, Ashlee
Nhan đề Elon Musk : Tesla, SpaceX và sứ mệnh tìm kiếm một tương lai ngoài sức tưởng tượng / Ashlee Vance; Quang Thiệu dịch
Thông tin xuất bản H. : Thế Giới, 2022
Mô tả vật lý 490 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Musk, Elon-Doanh nhân-1971-
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000030340
000 00000nam#a2200000ui#4500
001190139
00211
004CDCE7BFC-F356-4CB7-956B-8E68ADCB71FB
005202401221630
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20240122163045|bvanpth|c20240119165226|dvanpth|y20231129085105|zoanhntk
082 |a338.092|bV 105 A
100 |aVance, Ashlee
245 |aElon Musk : |bTesla, SpaceX và sứ mệnh tìm kiếm một tương lai ngoài sức tưởng tượng / |cAshlee Vance; Quang Thiệu dịch
260 |aH. : |bThế Giới, |c2022
300 |a490 tr. ; |c24 cm
650 |aMusk, Elon|xDoanh nhân|y1971-
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000030340
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/elonmusk_vancethumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000030340 Kho đọc Sinh viên 338.092 V 105 A Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét