Sách ngoại văn
664 H 92 K
Food processing and production :
DDC 664
Tác giả CN Hunt, Kaden
Nhan đề Food processing and production : principles and applications / Kaden Hunt
Thông tin xuất bản NY : Larsen & Keller Pub., 2019
Mô tả vật lý 210 p. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Food industry and trade.
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm -Chế biến
Môn học Kỹ thuật thực phẩm
Môn học Công nghệ thực phẩm
Môn học Các quá trình cơ bản trong chế biến thực phẩm thủy sản
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000030517
000 01134nam a22002774a 4500
001190135
00212
004879B1AAC-27B4-4EFE-91C5-812741C6C72A
005202401310924
008040331s2019 iaua b 001 0 eng
0091 0
020 |a9781641720960
039|a20240131092452|bvanpth|c20231129082413|doanhntk|y20231129082244|zoanhntk
08200|223|a664|bH 92 K
100|aHunt, Kaden
24500|aFood processing and production : |bprinciples and applications / |cKaden Hunt
260 |aNY : |bLarsen & Keller Pub., |c2019
300 |a210 p. ; |c27 cm.
650 0|aFood industry and trade.
650|aThực phẩm |xChế biến
690|aKỹ thuật thực phẩm
690|aCông nghệ thực phẩm
690|aCác quá trình cơ bản trong chế biến thực phẩm thủy sản
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000030517
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/foodprocessing_kadenhuntthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000030517 Kho đọc Sinh viên 664 H 92 K Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét