Luận văn, luận án
621.6
Energy Conversion using Thermal Transpiration: Optimization of a Knudsen Compressor/ Toby A. Klein
DDC 621.6
Tác giả CN Klein, Toby A.
Nhan đề Energy Conversion using Thermal Transpiration: Optimization of a Knudsen Compressor/ Toby A. Klein
Thông tin xuất bản Massachusetts institute of technology, 2012
Mô tả vật lý 55 p.
Tùng thư Luận án Tiến sĩ
Tác giả(bs) CN Hardt, David E.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001190133
00216
004B5473A8A-D9E3-4B28-8C7E-E56889A7D3BF
005202311290817
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20231129081708|bngavt|c20231129081545|dngavt|y20231129081503|zngavt
082|a621.6
100 |aKlein, Toby A.
245|aEnergy Conversion using Thermal Transpiration: Optimization of a Knudsen Compressor/ Toby A. Klein
260 |aMassachusetts institute of technology, |c2012
300 |a55 p.
490 |aLuận án Tiến sĩ
700|aHardt, David E.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/doan/luanan/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/energyconversionusingthermal_tobyaklein/0page_01thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c1|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét