Sách tiếng Việt
332.024 G 400 S
Thịnh vượng tài chính tuổi 30 :
DDC 332.024
Tác giả CN Go Deuk Seong
Nhan đề Thịnh vượng tài chính tuổi 30 : Tập 1 / Go Deuk Seong, Jung Sung Jin, Choi Byung Hee; Lê Thị Hồng Lan dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 22
Thông tin xuất bản H. : Lao Động, 2022
Mô tả vật lý 235 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Tài chính cá nhân-Quản lý
Tác giả(bs) CN Choi Byung Hee
Tác giả(bs) CN Jung Sung Jin
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000029961-3
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000040051-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
001190132
00211
004C3916A24-AC2B-4434-A480-27B32D3D9C3C
005202312151545
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231215154609|bvanpth|c20231215153845|dvanpth|y20231129081157|zoanhntk
082 |a332.024|bG 400 S
100 |aGo Deuk Seong
245 |aThịnh vượng tài chính tuổi 30 : |bTập 1 / |cGo Deuk Seong, Jung Sung Jin, Choi Byung Hee; Lê Thị Hồng Lan dịch
250 |aTái bản lần thứ 22
260 |aH. : |bLao Động, |c2022
300 |a235 tr. ; |c24 cm
650 |aTài chính cá nhân|xQuản lý
700|aChoi Byung Hee
700|aJung Sung Jin
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000029961-3
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000040051-2
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/thinhvuongtaichinh_t1thumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000040052 Kho mượn 332.024 G 400 S Sách Tiếng Việt 5
2 3000040051 Kho mượn 332.024 G 400 S Sách Tiếng Việt 4
3 1000029963 Kho đọc Sinh viên 332.024 G 400 S Sách Tiếng Việt 3
4 1000029962 Kho đọc Sinh viên 332.024 G 400 S Sách Tiếng Việt 2
5 1000029961 Kho đọc Sinh viên 332.024 G 400 S Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét