Bài báo tạp chí
Secure Multi-copy Routing in Compromised Delay Tolerant Networks /
Tác giả CN Bulut, Eyuphan
Nhan đề Secure Multi-copy Routing in Compromised Delay Tolerant Networks / Eyuphan Bulut, Boeslaw K. Szymanski
Mô tả vật lý From p.147-166
Tác giả(bs) CN Szymanski, Boeslaw K.
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 1 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190131
00221
0041C90D0AF-8ECA-45C9-83C3-99B44E1F1D9F
005202311281626
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231128162610|zluuyen
100 |aBulut, Eyuphan
245 |aSecure Multi-copy Routing in Compromised Delay Tolerant Networks / |cEyuphan Bulut, Boeslaw K. Szymanski
300 |aFrom p.147-166
700 |aSzymanski, Boeslaw K.
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét