Bài báo tạp chí
Capability-Based Defenses Against DoS Attacks in Multi-path MANET Communications /
Tác giả CN Quan Jia
Nhan đề Capability-Based Defenses Against DoS Attacks in Multi-path MANET Communications / Quan Jia · Kun Sun · Angelos Stavrou
Mô tả vật lý From p.125-146
Tác giả(bs) CN Stavrou, Angelos
Tác giả(bs) CN Sun, Kun
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 1 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190130
00221
004CD9D373D-1E53-4402-A449-F3E77602FA0A
005202311281625
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231128162504|zluuyen
100 |aQuan Jia
245 |aCapability-Based Defenses Against DoS Attacks in Multi-path MANET Communications / |cQuan Jia · Kun Sun · Angelos Stavrou
300 |aFrom p.125-146
700 |a Stavrou, Angelos
700 |a Sun, Kun
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét