Bài báo tạp chí
An Efficient Quasigroup Block Cipher /
Tác giả CN Battey, Matthew
Nhan đề An Efficient Quasigroup Block Cipher / Matthew Battey, Abhishek Parakh
Mô tả vật lý From p.61-74
Tác giả(bs) CN Parakh, Abhishek
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 1 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190127
00221
004888B90EB-11B8-4CDA-AC0D-D01D87DE0AD7
005202311281619
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231128161916|zluuyen
100 |aBattey, Matthew
245 |aAn Efficient Quasigroup Block Cipher / |cMatthew Battey, Abhishek Parakh
300 |aFrom p.61-74
700 |a Parakh, Abhishek
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét