Bài báo tạp chí
Towards Privacy Protection in Smart Grid /
Nhan đề Towards Privacy Protection in Smart Grid / Sherali Zeadally and others
Mô tả vật lý From p.22-49
Tác giả(bs) CN Alcaraz, Cristina
Tác giả(bs) CN Badra, Mohamad
Tác giả(bs) CN Khan Pathan, Al-Sakib
Tác giả(bs) CN Zeadally, Sherali
Nguồn trích Wireless personal communications- Số: 1 Tập: 73 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190125
00221
004A51E2251-B6A9-41C4-AE57-ACA4841D4759
005202311281616
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231128161622|zluuyen
245 |aTowards Privacy Protection in Smart Grid / |cSherali Zeadally and others
300 |aFrom p.22-49
700 |a Alcaraz, Cristina
700 |a Badra, Mohamad
700 |aKhan Pathan, Al-Sakib
700 |aZeadally, Sherali
773 |tWireless personal communications|d2013|v73|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét