• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 628
    Nhan đề: Bảo vệ và sử dụng nguồn nước / Trần Hữu Uyển và Trần Việt Nga

DDC 628
Tác giả CN Trần Hữu Uyển
Nhan đề Bảo vệ và sử dụng nguồn nước / Trần Hữu Uyển và Trần Việt Nga
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông nghiệp, 2000
Mô tả vật lý 160 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bảo vệ nguồn nước
Tác giả(bs) CN Trần Việt Nga
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001187905
00211
004AA3DD326-8660-4F6B-B986-C2ADFA1F8BB1
005202306281442
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|y20230628144133|zngavt
082 |a628
100 |aTrần Hữu Uyển
245 |aBảo vệ và sử dụng nguồn nước / |cTrần Hữu Uyển và Trần Việt Nga
260 |aHà Nội : |bNông nghiệp, |c2000
300 |a160 tr.
650 |aBảo vệ nguồn nước
700 |aTrần Việt Nga
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/baovevasdnguonnuoc_tranhuuuyen/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét