DDC 624
Nhan đề Building Condition Monitoring / Stephen Samouhos
Thông tin xuất bản Massachusetts institute of technology, 2010
Mô tả vật lý 98 p.
Thuật ngữ chủ đề Building Data
Thuật ngữ chủ đề Data Uncertainty
Tác giả(bs) CN Hardt, David E.
Tác giả(bs) CN Glicksman, Leon
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001186436
00216
004F354C071-CA83-4802-97E6-12383131EDC6
005202305261026
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230526102601|zngavt
082 |a624
245 |aBuilding Condition Monitoring / |cStephen Samouhos
260 |aMassachusetts institute of technology, |c2010
300 |a98 p.
650 |aBuilding Data
650 |aData Uncertainty
700 |aHardt, David E.
700|aGlicksman, Leon
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/doan/luanan/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/buildingconditionmonitoring_stephensamouhos/0page_001thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c0|dSố lượt truy cập
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét