Luận văn, luận án
621
Development of a Nanostructure Thermal Property Measurement Platform Compatible with a Transmission Electron Microscope /
DDC 621
Tác giả CN Harris, C. Thomas
Nhan đề Development of a Nanostructure Thermal Property Measurement Platform Compatible with a Transmission Electron Microscope / C. Thomas Harris
Thông tin xuất bản Massachusetts institute of technology, 2010
Mô tả vật lý 154 P.
Tùng thư Massachusetts institute of technology
Thuật ngữ chủ đề Measurement Device
Tác giả(bs) CN Hardt, David
Tác giả(bs) CN Chen, Gang
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001186380
00216
0044DF11F85-900B-417A-A4E8-C063BDC4A407
005202305240919
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230524091918|zngavt
082 |a621
100 |aHarris, C. Thomas
245 |aDevelopment of a Nanostructure Thermal Property Measurement Platform Compatible with a Transmission Electron Microscope / |cC. Thomas Harris
260 |aMassachusetts institute of technology, |c2010
300 |a154 P.
490 |aMassachusetts institute of technology
650 |aMeasurement Device
700 |aHardt, David
700|aChen, Gang
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/doan/luanan/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/developmentofananostructure_cthomasharris/0page_001thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c1|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét