Sách ngoại văn
623.82
Ship construction sketches & notes 2nd ed /
DDC 623.82
Tác giả CN Eyres, David
Nhan đề Ship construction sketches & notes 2nd ed / David Eyres.
Thông tin xuất bản Boston : Butterworth Heinemann, 1997
Mô tả vật lý 71 P.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001179565
00212
004F2FF2857-2AD5-4306-A68D-1EF8A662109F
005202303171526
008081223s1997 vm| vie
0091 0
039|y20230317152632|zngavt
082 |a623.82
100 |aEyres, David
245 |aShip construction sketches & notes 2nd ed / |cDavid Eyres.
260 |aBoston : |bButterworth Heinemann, |c1997
300 |a71 P.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/shipconstructionsketchesandnotes_davideyres/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét