Sách ngoại văn
621.382
Introduction to wireless digital communication :
DDC 621.382
Tác giả CN Heath, Robert W.
Nhan đề Introduction to wireless digital communication : a signal processing perspective / Robert W. Heath
Thông tin xuất bản Boston : Prentice Hall, 2017
Mô tả vật lý 499P.
Thuật ngữ chủ đề Dealing with Impairments
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001179561
00212
0044FE41223-2F05-4A62-A320-AB86D24A5693
005202303171515
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20230317151557|zngavt
082 |a621.382
100 |aHeath, Robert W.
245 |aIntroduction to wireless digital communication : |ba signal processing perspective / |cRobert W. Heath
260 |aBoston : |bPrentice Hall, |c2017
300 |a499P.
650 |aDealing with Impairments
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/introductiontowireless_robertwheath/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét