Sách ngoại văn
306.071
The uses of cultural studies :
DDC 306.071
Tác giả CN McRobbie, Angela
Nhan đề The uses of cultural studies : a textbook / Angela McRobbie.
Thông tin xuất bản London : Thousand Oaks, 2005
Mô tả vật lý 221 P.
Thuật ngữ chủ đề Jameson’s Postmodernity
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001179546
00212
004955AF1B8-C095-49E3-9D73-6CED77DDCDA7
005202303171415
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20230317141505|zngavt
082 |a306.071
100 |aMcRobbie, Angela
245 |aThe uses of cultural studies : |ba textbook / |cAngela McRobbie.
260 |aLondon : |bThousand Oaks, |c2005
300 |a221 P.
650 |aJameson’s Postmodernity
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/300_khoahocxahoi/theusesofculturalstudies_angelamcrobbie/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét