Sách tiếng Việt
658.85
Ai hiểu khách hàng người ấy bán được hàng :
DDC 658.85
Tác giả CN Lý Kiện Lâm
Nhan đề Ai hiểu khách hàng người ấy bán được hàng : Con đường trở thành vua bán hàng / Lý Kiện Lâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2020
Mô tả vật lý 267 tr.
Thuật ngữ chủ đề Nghệ thuật bán hàng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001179487
00211
0044F118E9F-5B16-46B9-8D24-3452381EC38F
005202303161439
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20230316143906|zngavt
082 |a658.85
100 |aLý Kiện Lâm
245 |aAi hiểu khách hàng người ấy bán được hàng : |bCon đường trở thành vua bán hàng / |cLý Kiện Lâm
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2020
300 |a267 tr.
650 |aNghệ thuật bán hàng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/aihieukhachhang_lykienlam/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét