Sách tiếng Việt
657.61 H 250
Hệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp /
DDC 657.61
Nhan đề Hệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp / Võ Văn Nhị (chủ biên) và những người khác
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2012
Mô tả vật lý 150 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang tài liệu ghi: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán - Kiểm toán. Bộ môn Kế toán công
Thuật ngữ chủ đề Kế toán Hành chính sự nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Kế toán công
Tác giả(bs) CN Võ Văn Nhị
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000023089-91
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000030797-803
000 00000nam a2200000 4500
00117878
00211
0048E8EABDB-4FF8-4AB7-A921-4ADE8008957A
005201512081058
008130110s2012 vm| vie
0091 0
039|a20151208105857|bngavt|c20130105|dvanpth|y20050928|zhoannq
082 |a657.61|bH 250
245 |aHệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp / |cVõ Văn Nhị (chủ biên) và những người khác
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bPhương Đông, |c2012
300 |a150 tr. ; |c24 cm
500 |aĐầu trang tài liệu ghi: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán - Kiểm toán. Bộ môn Kế toán công
650 |aKế toán Hành chính sự nghiệp
650 |aKế toán công
700 |aVõ Văn Nhị
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000023089-91
852|bKho mượn|j(7): 3000030797-803
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/hethongbaitapketoan_vovannhi/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b30|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000030803 Kho mượn 657.61 H 250 Sách Tiếng Việt 10
2 3000030802 Kho mượn 657.61 H 250 Sách Tiếng Việt 9
3 3000030801 Kho mượn 657.61 H 250 Sách Tiếng Việt 8
4 3000030800 Kho mượn 657.61 H 250 Sách Tiếng Việt 7
5 3000030799 Kho mượn 657.61 H 250 Sách Tiếng Việt 6
6 3000030798 Kho mượn 657.61 H 250 Sách Tiếng Việt 5
7 3000030797 Kho mượn 657.61 H 250 Sách Tiếng Việt 4
8 1000023091 Kho đọc Sinh viên 657.61 H 250 Sách Tiếng Việt 3
9 1000023090 Kho đọc Sinh viên 657.61 H 250 Sách Tiếng Việt 2
10 1000023089 Kho đọc Sinh viên 657.61 H 250 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét