Sách ngoại văn
301
Australian sociology :
DDC 301
Tác giả CN Harley, Kirsten
Nhan đề Australian sociology : fragility, survival, rivalry /Kirsten Harley, Gary Wickham
Thông tin xuất bản New York : Palgrave Macmillan, 2214
Mô tả vật lý 134 P.
Thuật ngữ chủ đề Different Visions
Tác giả(bs) CN Wickham, Gary
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176398
00212
00449B3EE7C-D276-4649-ABE2-39D6135B5F1B
005202301101530
008081223s2214 vm| vie
0091 0
039|y20230110153010|zngavt
082 |a301
100 |aHarley, Kirsten
245 |aAustralian sociology : |bfragility, survival, rivalry /|cKirsten Harley, Gary Wickham
260 |aNew York : |bPalgrave Macmillan, |c2214
300 |a134 P.
650 |aDifferent Visions
700 |aWickham, Gary
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/300_khoahocxahoi/australiansociology_ kirstenharley/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét