Sách ngoại văn
364.3
African-American males and the U.S. justice system of marginalization :
DDC 364.3
Tác giả CN Weatherspoon, Floyd
Nhan đề African-American males and the U.S. justice system of marginalization : a national tragedy / Floyd Weatherspoon.
Thông tin xuất bản New York, NY : Palgrave Macmillan, 2014
Mô tả vật lý 131 p.
Thuật ngữ chủ đề Civil Justice System
Thuật ngữ chủ đề Institutional Systems
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176384
00212
004374202F5-C11E-45CA-8A66-382070D3F9BF
005202301091456
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230109145613|zngavt
082 |a364.3
100 |aWeatherspoon, Floyd
245 |aAfrican-American males and the U.S. justice system of marginalization : |ba national tragedy / |cFloyd Weatherspoon.
260 |aNew York, NY : |bPalgrave Macmillan, |c2014
300 |a131 p.
650 |aCivil Justice System
650 |aInstitutional Systems
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/africanamericanmales_floydweatherspoon/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét